Skip to content

Privacy beleid

KeukenklusBussink verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KeukenklusBussink.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt KeukenklusBussink persoonsgegevens?
KeukenklusBussink verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Personen die via de website www.KeukenklusBussink.nl zich aanmelden voor contactinformatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De directie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Waarvoor verwerkt KeukenklusBussink persoonsgegevens?
U kunt via de website een bericht versturen naar KeukenklusBussink. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden.

Verwerkt KeukenklusBussink ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

KeukenklusBussink verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat KeukenklusBussink met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen aangewezen personeelsleden kunnen bij de persoonsgegevens.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is KeukenklusBussink gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KeukenklusBussink kun je terecht via info@KeukenklusBussink.nl.

Wijzigingen privacy beleid
KeukenklusBussink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Adres

Vechtstraat 3
7071 VC Ulft

Bel ons

Telefoon: 06 13417951
Telefoon:  (0315) 630849