Skip to content

Disclaimer


De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Keukenklusbussink tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Keukenklusbussink expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.
Keukenklusbussink garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wanneer Keukenklusbussink hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Keukenklusbussink de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Keukenklusbussink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Keukenklusbussink niet geverifieerd.

LINKS
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukenklusbussink is het niet toegestaan links naar sites van Keukenklusbussink aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Keukenklusbussink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Keukenklusbussink op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot;
1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, 2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, 3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Keukenklusbussink of aan u wordt gezonden, 4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, 5 misbruik van deze internetsite, 6. verlies van gegevens,  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of 8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van
Keukenklusbussink.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

WIJZIGINGEN
Keukenklusbussink behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met
inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

MERKGEBRUIK
Het gebruik van Keukenklusbussink merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

DOCUMENTEN, ILLUSTRATIES (FOTO)MATERIAAL EN CONTENT
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze
website zijn ©Keukenklusbussink en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met
info@Keukenklusbussink.nl

Adres

Vechtstraat 3
7071 VC Ulft

Bel ons

Telefoon: 06 13417951
Telefoon:  (0315) 630849